Day: 4 maja 2021

Uczciliśmy majowe święta

   received_500147177821217  W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, w naszej szkole obchodziliśmy kolejną, 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jest to okazja, aby uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: OJCZYZNA i PATRIOTYZM. Uczennice koła teatralnego zaprezentowały najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 maja.

Konstytucja 3 maja została uchwalona  przez Sejm Wielki w roku 1791. Była ona efektem pracy i stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zmiany ustroju Rzeczypospolitej. To pierwsza w Europie, a druga na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) taka ustawa zasadnicza. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia.

Należy również pamiętać o tym, że 1 maja obchodzimy Święto Pracy i 17 rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a 2 maja świętujemy Dzień Flagi.

W tym roku szkolnym nie było możliwości uczestniczenia w tradycyjnym apelu, dlatego też koło teatralne przygotowało go w formie filmu. Nad realizacją tego przedsięwzięcia czuwała pani Anna Kowalska i pani Marta Konopka.

https://drive.google.com/file/d/13ObW8oeh-2Zte_JJQwXt2ZKhAodWCETD/view?usp=sharing

                Dodatkowo uczniowie klas 7 na lekcjach plastyki stworzyli piękne plakaty dotyczące Konstytucji 3 maja: Continue reading

Harmonogram powrotu do szkoły

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie sprawie powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

* Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
* Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
* Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.