Day: 21 czerwca 2021

Zakończenie roku w Przedszkolu

Uroczyste zakończenie roku oraz pożegnanie sześciolatków odbędzie się w poszczególnych grupach  według następującego harmonogramu :

Grupa 4-latki – 25.06.2021r. – o godzinie 08:15

Grupa 3-latki – 25.06.2021r. – o godzinie 09:15

Grupa 5,6 latki – 25.06.2021r. – o godzinie 10:15

Grupa 6-latki – 25.06.2021r. – o godzinie 11:15

Prosimy, aby z dzieckiem był jeden rodzic/opiekun prawny.

Wybory Patrona Szkoły oraz do Samorządu Uczniowskiego

We wtorek 22.06. zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w wyborach nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Karty do głosowania zostaną dostarczone do klas.
Lista kandydatów:
  1. Gonera Anna  kl. 7 d
  2. Karpowicz Sonia  kl. 7 b
  3. Klepek Malwina  kl.  4a 
Prosimy o zapoznanie się z programami wyborczymi naszych kandydatów:
Na tej samej karcie do głosowania można zdecydować  o zmianie nazwy patrona naszej szkoły z: Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie na:
1. Szkoła Podstawowa im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie
lub
2. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II  Armii Wojska Polskiego w Bolkowie.