„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem…”

II Edycja szkolnej akcji

Tym razem Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zbiera pluszaki (w dobrym stanie), słodycze i symboliczną złotówkę.  Im więcej zbierzemy, tym więcej trafi do każdego z Was.  Chcemy przygotować prezenciki dla każdego ucznia bez wyjątku. Za zebrane złotówki dokupimy niezbędne artykuły do paczuszek. Złotówki będziemy zbierać do puszek przez trzy dni tj. 27 i 30 listopada oraz 1 grudnia 2015r. Pluszaki i słodycze zbierają wychowawcy klas                 i przekazują je do gabinetu pedagoga do czwartku 3 grudnia 2015r. W dniu 7 grudnia każdy uczeń wylosuje paczuszkę – niespodziankę.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

Bicie rekordu GUINNESSA

 OGÓLNOPOLSKIE BICIA REKORDU W JEDNOCZESNEJ RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ w Szkole Podstawowej w Bolkowie 16 X 2015r.

 

Po otrzymaniu e-maila informującego o kolejnej – trzeciej edycji akcji bicia rekordu i zapoznaniu się z zasadami udziału w akcji ogólnopolskiej na stronie internetowej WOŚP, zgłosiłam naszą szkołę /klasy IV-VI/  do udziału w tej akcji i otrzymałam drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez sztab WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przygotowała w tym roku w ramach podziękowanie apteczki jednorazowe dla uczestników akcji, które zostały przysłane do szkoły na tydzień przed biciem rekordu. W złożeniu i wyposażeniu apteczek pomagały mi panie z obsługi oraz uczennice klasy VI – Z.Madurska, I.Daszkiewicz i A.Bryła/

 1. Wychowawcy klas IV-VI zostali powiadomieni o akcji w formie pisemnej na kilka dni przed spotkaniem. Zostali oni poproszeni o wyznaczenie 5 pierwszych uczestników akcji, którzy rozpoczną bicie rekordu oraz o podpisanie kart kontrolnych według list z dziennika. Karty każdy uczestnik miał posiadać podczas podchodzenia do fantomu w celu zaznaczenia, a później zliczenia ilości wykonanych akcji resuscytacji.
 2. Do akcji w tym roku zostali zaproszeni przedstawiciele Oddziałów Przedszkolnych , Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie oraz Gimnazjum w Bolkowie.
 3. Dzień przed biciem rekordu udałam się do Oddziałów Przedszkolnych, by tam przeszkolić wybrane dzieci w udzielaniu pierwszej pomocy – głównie wykonywaniu ucisków ratowniczych.
 4. Duża sala gimnastyczna została przygotowana do akcji w części dzień wcześnie, a w części godzinę wcześniej i ozdobiona stosownymi plakatami i symbolami kojarzącymi się z pierwszą pomocą.
 5. Dzięki pomocy Szkoły Podstawowej w Kaczorowie przygotowałam pięć stanowisk z dostępnymi fantomami, które ponumerowałam od 1 do 5. Stanowisko 1 – dla przedszkola, stanowisko 2 – dla klas IV, stanowisko 3 – dla klas V, stanowisko 4 – dla klasy VI i Gimnazjum i stanowisko 5 – dla uczniów ZSA. O całej akcji została powiadomiona telewizja regionalna z Kamiennej Góry, jednak w związku z dużą ilością zleceń nie mogli się pojawić w naszej szkole.
 6. Na przygotowanej wcześniej przeze mnie prezentacji multimedialnej uczniom i nauczycielom zaprezentowano cel akcji i przybliżono istotę „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”  pod nazwą >>Restart a Heart<<.
 7. Wszystkim została wyświetlona krótka prezentacja przypominająca zasady udzielania pierwszej pomocy osobie z utratą przytomności i brakiem oddechu poparta pokazem wyznaczonych uczniów ze szkolnej drużyny ratowniczej.
 1. Na 15 minut przed biciem rekordu wszyscy przećwiczyli zasady zmieniania się przy fantomach, aby uzyskać jak najlepsze tempo.
 1. Równo o godzinie 12.00 przedstawiciele poszczególnych klas rozpoczęli wspólne bicie rekordu. Resuscytacja odbywała się jednocześnie na pięciu fantomach, przy których  następowała rotacja tak, by w akcji wzięło udział jak najwięcej osób. Każda wykonywana akcja RKO była przez wyznaczone uczennice notowana na kartach kontrolnych. Po każdej skończonej serii rozpoczynano nową. W tym roku udało mi się przekonać do aktywnego udziału w akcji 3 nauczycieli: P.K.Jaworską, P. A.Kałużnego i P.R.Żołyńskiego. Bardzo dziękuję za pomoc P.Madurskiej                      które całe wydarzenie udokumentowała na filmie i na zdjęciach oraz uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego, którzy przygotowali miejsca siedzące dla uczestników spotkania. Dziękuję również P. A.Majtczakowi, który zadbał o nagłośnieni spotkania i przygotowanie projektora z ekranem oraz paniom z obsługi.
 1. Ilość osób została przeliczona i okazało się, że akcji ratowniczej udzielono 585 razy, czyli o 187 razy więcej niż w roku poprzednim. Pobiliśmy swój własny rekord.
 1. Akcja skończyła się równo o godzinie 12.30 i była rejestrowana na kamerze i dokumentowana aparatem fotograficznym, co było warunkiem uznania rekordu.
 1. Wszyscy uczestnicy akcji, którzy swą aktywnością przyczynili się do pobicia rekordu zostali nagrodzenia apteczkami pierwszej pomocy ufundowanymi przez WOŚP.
 1. Udział szkoły w akcji został potwierdzony poprzez wypełnienie formularza wysłanego przez sztab WOŚP oraz przesłanie zapisu fotograficznego 19 X 2014r. Zgodnie z wymogami regulaminu film został zamieszczony w Internecie pod adresem https://youtu.be/Gy7xuB1Qjm4, a link przesłany do sztabu akcji.
 1. W ramach podziękowań szkoła otrzyma dyplom za udział w akcji od Fundacji WOŚP, a dla poszczególnych uczestników akcji dyplomy zostaną wydrukowane i przekazane po podsumowaniu całej ogólnopolskiej akcji przez sztab WOŚP.

KOCHANI UCZNIOWIE I WYCHOWAWCY KLAS IV-VI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLKOWIE,

 

PRZEDSZKOLAKI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ W BOLKOWIE  Z OPIEKUNKĄ PANIĄ ANNĄ KRAWCZYK

  UCZNIOWIE KLASY I Z GIMNAZJUM W BOLKOWIE    WRAZ Z WYCHOWAWCĄ PANEM EDWARDEM NOWAKIEM ORAZ UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU W BOLKOWIE Z NAUCZYCIELEM – PANEM ANDRZEJEM KAŁUŻNYM.

 W IMIENIU SWOIM I IMIENIU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM TYM,  KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W BICIU REKORDU GUINNESSA                   W JEDNOCZESNEJ RESUSCYTACJI W ROKU 2015.

DZIĘKI WASZEMU ZAANGAŻOWANIU NASZA SZKOŁA POBIŁA SWÓJ WŁASNY REKORD

 Z UBIEGŁEGO ROKU O 187 RAZY.WYKONALIŚMY WSPÓLNIE 585 AKCJI RESUSCYTACJI.

BRAWOOO! DZIĘKI NASZEMU ZAANGAŻOWANIU I ZAANGAŻOWANIU WIELU PLACÓWEK Z CAŁEJ POLSKI UDAŁO SIĘ POBIĆ REKORD GUINNESSA Z ROKU 2013!

 ROK 2013 – 83 111 Akcji RKO

ROK 2015 – 92 049  Akcji RKO

 

Się ma!     

Koordynator akcji:

mgr Iwona Kwiatkowska

 

Najlepsi trzeci raz z rzędu!!!!!

We wtorek 10 listopada 2015r. wzięliśmy udział w X Interdyscyplinarnym Turnieju Szkół Podstawowych zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 Jaworze.
Naszą szkołę reprezentowali:
1. Zuzanna Madurska
2. Izabela Daszkiewicz
3. Weronika Belniak
4. Marcelina Panasiewicz
5. Zuzanna Bednarska
6. Natalia Świderska
7. Bartosz Śliwka
8. Jakub Brymerski
9. Jakub Drabiński
10. Szymon Płotecki
11. Leonard Mazik
12. Hubert Kucharczyk

gambit
Otrzymaliśmy dyplom, piękny puchar i nagrodę w postaci gry. Hubertowi i Marcelinie szczęście dopisało podwójnie, ponieważ wylosowano ich szczęśliwe numerki.
SERDECZNIE GRATULUJEMY CAŁEJ DRUŻYNIE !!!!

Pasowanie klas pierwszych

W Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie naukę w pięciu klasach pierwszych rozpoczęło w tym roku szkolnym 103 uczniów. Dnia 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami, rodzicami oraz przybyłymi gośćmi, uczestniczyli w podniosłej uroczystości jaką było pasowanie na ucznia.
Uroczystość ślubowania na uczniów klas pierwszych rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły- p.Sławomira Kałużnego, który przywitał wszystkich zebranych. Kolejną częścią uroczystości pasowania na ucznia pierwszoklasistów był ich występ artystyczny, do którego dzieci zostały przygotowane przez swoje wychowawczynie. Pierwszoklasiści z pełnym zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. To był ich egzamin, który zdali na „szóstkę”.

WP_20151014_09_58_34_Pro WP_20151014_09_52_36_Pro

WP_20151014_09_37_07_Pro

Tuż po występach uczniów nadszedł moment najbardziej oczekiwany przez dzieci- akt pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej. Dyrektor za pomocą symbolicznego ołówka pasował wszystkie dzieci, które ślubowały „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”.

więcej