Author: spbolkow

Organizacja zajęć 16 października

W środę 16 października w szkole:
na 4 godzinie lekcyjnej w hali gimnastycznej odbędzie się pokaz udzielania pierwszej pomocy dla klas 4-8.

na 5 godzinie lekcyjnej uczestnicy bicia rekordu w resuscytacji zostają w hali, a pozostali uczniowie pod opieką nauczycieli, z którymi mieli zaplanowane zajęcia, udają się na wyznaczone tereny w celu ich uporządkowania. W przypadku opadów deszczu, pozostają w szkole.
6,7,8 godzina lekcyjna odbywa się zgodnie z planem.

Zatrudnienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie zatrudni nauczyciela specjalistę posiadającego kwalifikacje z oligofrenopedagogiki w wymiarze 20/20 godzin. Ponadto poszukuje również nauczyciela tyflopedagoga do realizacji zajęć rewalidacyjnych  w wymiarze dwóch godzin.

Spotkanie z autorem

IMG_1339We wtorek 15 października w bibliotece klas 6-8 odbędzie się spotkanie z historykiem i pisarzem, drem Markiem Sikorskim. Prelekcja będzie poświęcona jego najnowszej książce „Sherlock Holmes i osobliwe zagadki”. Chętne osoby, które zgłosiły udział, proszone są o przybycie do biblioteki po trzeciej lekcji. Organizatorkami spotkania są bibliotekarki: p. Justyna Graszkiewicz i p. Urszula Szmajda.