Grono pedagogiczne

Nauczyciele Przedszkola, Szkoły Podstawowej i oddziałów Gimnazjum
Nazwisko imię  nauczany przedmiot
Andrzejewska Monika nauczyciel matematyki
Barańska Justyna nauczyciel świetlicy
Bliskowski Henryk nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych
Brostowicz Józef nauczyciel religii
Daszkiewicz Agnieszka nauczyciel matematyki
Drzyzga Wiesława nauczyciel wychowania przedszkolnego
Fica Stanisława nauczyciel biologii, techniki, zajęć technicznych i WDŻ
Foksa Zofia nauczyciel nauczania zintegrowanego
Gawron Zbigniew nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, techniki i zajęć technicznych
Glinka Marzena pedagog
Graszkiewicz Justyna nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego
Hamberger Edyta nauczyciel geografii
Jabłońska Marta nauczyciel języka niemieckiego
Janowicz Dorota nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki
Jaworska Karolina nauczyciel języka angielskiego
Karpowicz Agnieszka pedagog, nauczyciel w-f
Kleniuk Paula nauczyciel języka angielskiego
Kocik Monika nauczyciel plastyki
Kolano Magdalena wychowanie przedszkolne
Konopka Marta nauczyciel języka polskiego
Konopka – Wasilewska Anna nauczyciel matematyki
Kowalska Anna nauczyciel historii, WDŻ i WOS
Kubacka Ilona nauczyciel języka niemieckiego
Kulig Wioleta nauczyciel wspomagający – specjalista oligofrenopedagog
Kwiatkowska Iwona nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki
Łącka Marzena nauczyciel nauczania zintegrowanego
Łukasińska Barbara wychowanie przedszkolne
Łukaszczyk Iza nauczyciel języka niemieckiego
Machynia Wiesława nauczyciel języka polskiego
Madurska Edyta nauczyciel języka polskiego
Magierowska Paulina nauczyciel nauczania zintegrowanego
Makuch Jolanta nauczyciel przyrody
Maziarz Diana nauczyciel świetlicy
Mendelski Arkadiusz doradca zawodowy
Menkarska Dorota nauczyciel plastyki
Michalski Tomasz nauczyciel religii
Morawski Dariusz nauczyciel w-f
Nowak Edward nauczyciel informatyki, zajęć technicznych i EDB
Onoszko Emilia nauczyciel języka polskiego
Palczak Natalia nauczyciel świetlicy, WOS i etyki
Pawłowska -Waligóra Bernarda nauczyciel przyrody, religii i wychowania przedszkolnego
Pęcherczyk Piotr nauczyciel fizyki i informatyki
Pietroń Bogusława nauczyciel matematyki
Richter Anna nauczyciel wychowania przedszkolnego
Rink Magdalena nauczyciel jęzka polskiego i angielskiego
Sadowski Roman nauczyciel historii, WDŻ
Siwiaszczyk Anna nauczyciel języka angielskiego
Subczak Małgorzata nauczyciel chemii (nauczanie indywidualne)
Sobczyk Marlena nauczyciel nauczania zintegrowanego
Stasiak Ewa nauczyciel świetlicy
Stercz Irmina nauczyciel specjalista
Suchojad Alicja nauczyciel matematyki
Szajner Piotr nauczyciel religii
Szmajda Urszula nauczyciel bibliotekarz
Szopa Agnieszka nauczyciel w-f
Szydłowska Beata logopeda
Szymańska Monika nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki
Szwed Mateusz nauczyciel religii
Twardysko Barbara nauczyciel świetlicy
Ułanowicz – Pęcherczyk Bogusława psycholog
Woźniak Magdalena nauczyciel w-f
Wójciak Aleksandra nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki
Wójciak Tomasz nauczyciel w-f
Ziemiański Adam nauczyciel chemii
Żołyńska Anetta nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki
Żołyńska Edyta nauczyciel świetlicy
Żołyński Robert nauczyciel w-f