Ogłoszenia o konkursach i wydarzeniach

2021/2022:

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do wychowawców lub pedagoga. Więcej informacji na temat konkursu poniżej.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. Szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Ogłoszenie o konkursie (3)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego (1)

Załącznik nr 3 Regulamin konkursu (1)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego (1)

——————————————————————————————————-

Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych, zdolnych, kreatywnych, otwartych i chętnych do wzięcia udziału w konkursie „W stronę życzliwości”, organizowanego w ramach kampanii społecznej „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie MEMÓW pod hasłem – KROK W STRONĘ ŻYCZLIWOŚCI. Termin nadsyłania prac – 30 listopada. Regulamin oraz zgody na udział do pobrania u pani pedagog, Marzeny Glinki.

—————————————————————————————————————-

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych bibliotekarki ogłaszają konkurs dla klas na napisanie legendy lub baśni oraz wykonanie do niej ilustracji. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I-IV oraz V-VIII. Na zwycięskie zespoły czekają bony na kwotę 100 zł ufundowane przez Dyrektora. Termin oddawania prac – 5 listopada.

——————————————————————————————————–

Świetlica klas VI – VIII zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie do udziału w drugiej edycji szkolnego konkursu fotograficznego „CZTERY PORY ROKU”.

Cele konkursu:

Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania przyrodą, rozwijanie zainteresowań fotografią oraz poszukiwanie talentów wśród miłośników fotografii.

Zwrócenie uwagi na piękno i detale, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka.

 Wdrażanie uczniów do systematyczności, samodzielności oraz rozwijania kreatywności i wyobraźni. Więcej na Blogu Świetlicy.

—————————————————————————————————————

Świetlica 6-8 ogłasza konkurs plastyczny „Nauczyciel 2021”.

Celem konkursu jest :    

    • Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
      • Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
  • Wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki.

Termin wykonania prac do 18.10.2021 r.

Zdjęcia prac można również wysyłać na e-maile: twardysko.sp@onet.pl  lub  klaudialuc@onet.pl

W temacie wiadomości prosimy podać imię, nazwisko i klasę autora pracy plastycznej.

Zapraszamy do udziału!

Więcej na Blogu Świetlicy.

——————————————————————————————————————-

Nauczyciele matematyki zapraszają chętne osoby do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Alfik. Zapisy trwają do 12.11.2021r.

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 1 do 8).