Ogłoszenia o konkursach i wydarzeniach

8.06.2021

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz
odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród
młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny;
rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji
twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w
dziedzinie fotografii.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

*   Minister Edukacji i Nauki
*   Marszałek Województwa Mazowieckiego
*   Prowincja Warszawska – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z
Nazaretu
*   Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej, UW
*   Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców
*   Rosikon press
*   Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
*   KONDRAT- MEDIA

Patronat Medialny:

*   Radio dla Ciebie
*   Czasopismo „Geografia w Szkole”

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe
miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej
znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy
i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

1.  Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII)
2.  Szkoła średnia

Ogłoszenie konkursu: 1 czerwca 2021 r.
Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2021 r.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą formularza
zgłoszeniowego
https://forms.gle/jMrVXWJyzRJTDwAV8

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://nazaretankifundacja.pl/konkurs_VIedycjaKonkursuFotograficznego.html
https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/

7.06.2021

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak z okazji Dnia Dziecka ogłasza
konkurs dla dzieci i młodzieży z całej Polski pt. „Zrób zdjęcie
radości”.

Ustalono cztery kategorie wiekowe:

kategoria I obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym,
kategorie II i III dotyczą szkół podstawowych (kl. I-IV oraz kl.
V-VIII),
kategoria IV przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych.

Prace będą oceniane odrębnie dla każdej kategorii wiekowej.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się w
załącznikach.

Ogloszenie-o-konkursie-dla-dzieci-i-mlodzieży-na-najciekawsze-zdjęcia-2021

regulamin-zalącznik-nr-2-do-ogloszenia-konkursu-foto-dzień-dziecka-2021

zalącznik-nr-1-do-ogloszenia-konkursowego-formularz-zgloszenia-i-oświadczenie

2.06.2021

Świetlica szkolna 3-5 zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Dzieci z różnych stron świata”. Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do 11.06.2021 do p. Edyty Żołyńskiej lub p. Diany Maziarz. Uczestnicy konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na zamieszczenie ich prac na blogu świetlicy.