Organizacja roku szkolnego

kalendarz 20182019 SP-G

Rok szkolny 2018/2019

3 IX rozpoczęcie roku szkolnego
23 XII – 31 XII zimowa przerwa świąteczna
28 I-10 II ferie zimowe
18IV– 23 IV wiosenna przerwa świąteczna
21 VI zakończenie roku szkolnego
25 VI – 1 IX wakacje

ŚWIĘTA:
1 XI Wszystkich Świętych
11 XI Narodowe Święto Niepodległości
25-26 XII Boże Narodzenie
21-22 IV Wielkanoc
1 V Święto Pracy
3 V Święto Konstytucji 3 Maja
20VI Boże Ciało
15 VIII Wniebowzięcie NMP

Ważniejsze terminy:
do 20 X – ogłoszenie szkolnej bazy projektów edukacyjnych
do 31 X – deklaracja ucznia i zgłoszenie wychowawcy udziału w projekcie
1 VI – ostateczny termin zakończenia projektu

10,11,12 IV – egzamin gimnazjalny

15,16,17 IV – egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora:
2XI, 2 V, 15,16,17- klasy 1-7 SP