Rekolekcje

W dniach 19 i 20 marca 2018 roku zostaną zorganizowane rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej placówki.

19 marca- klasy I- IV SP
uczniowie realizują 3 pierwsze godziny lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli,pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 10.50 – msza o godzinie 11.00;

19 marca – klasy VII – III gimnazjum
uczniowie realizują prawie 5 pierwszych godziny lekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli,pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 12.20 – msza o godzinie 12.30;

20 marca – klasy I- II
uczniowie realizują 3 pierwsze godziny lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli,pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 10.50 – msza o godzinie 11.00;

20 marca – klasy III- VI
uczniowie realizują prawie 3 pierwsze godziny lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli, pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 10.20 – spowiedź o godzinie 10.30- msza o godzinie 11.00;

20 marca – klasy VII – III gimnazjum
uczniowie realizują 4 pierwsze godziny lekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli,pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 11.50 – spowiedź o godzinie 12.00- msza o godzinie 12.30;

Uczniowie po mszy rekolekcyjnej wracają do szkoły, po swoje plecaki, a następnie miejscowi udają się do domów, a uczniowie dojeżdżający do świetlic szkolnych.

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii, w tych dniach po odbytych obowiązkowych zajęciach szkolnych udają się do domów lub do świetlic szkolnych, gdzie oczekują na odwóz lub odbiór przez rodzica.

Z Pegazikiem na podium

IMAG2572

Po raz pierwszy od wielu lat nasza szkoła znalazła się na podium „Pegazika” na szczeblu powiatowym. Reprezentująca ją uczennica klasy II b, Zuzanna Madurska, wyrecytowała III miejsce.

9 marca na deskach Teatru Zdrojowego w Jaworze przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu jaworskiego rywalizowali o przepustkę do finału w dwóch kategoriach: starsi i młodsi. Zuzanna Madurska walczyła z sześcioma pozostałymi uczestnikami o zwycięstwo w kategorii „starsi”. Uczennica wzięła na warsztat piosenkę Mariki „Modlitwa dziewczyńska” oraz fragment „Janka Muzykanta” Henryka Sienkiewicza.

IMAG2585