ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

 
L.p. Przedmiot Klasa II Klasa III
1 Język polski  WYMAGANIA  WYMAGANIA
2 Język angielski  WYMAGANIA  WYMAGANIA
3 Język niemiecki  WYMAGANIA
4 Muzyka  XXXX
5 Plastyka  XXXX  WYMAGANIA
6 Historia  WYMAGANIA
7 WOS  WYMAGANIA  WYMAGANIA
8 Geografia  WYMAGANIA  WYMAGANIA
9 Biologia
10 Chemia
11 Fizyka  WYMAGANIA  WYMAGANIA
12 Matematyka WYMAGANIA  WYMAGANIA
13 Informatyka  WYMAGANIA  WYMAGANIA
14 Wych. Fiz.
15 EDB  XXXX
16 Zaj. artystyczne  XXXX
17 Zaj. techniczne