ODDZIAŁY 4-8

L.p. Przedmiot KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8
1 Język polski  WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA
2 Język angielski WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA
3 Język niemiecki  WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA   WYMAGANIA
4 Muzyka
5 Plastyka WYMAGANIA  WYMAGANIA WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA
6 Historia WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA
7 WOS

XXXX

XXXX

XXXX

8 Przyroda WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA

xxxx

9 Geografia

xxxx

xxxx

xxxx

WYMAGANIA
10 Biologia

xxxx

WYMAGANIA

xxxx

 WYMAGANIA   WYMAGANIA
11 Chemia

xxxx

xxxx

xxxx

 WYMAGANIA  WYMAGANIA
12 Fizyka

xxxx

xxxx

xxxx

WYMAGANIA  WYMAGANIA
13 Matematyka

 Matematyka klasa 4

Matematyka  klasa 5  Matematyka  klasa 6  WYMAGANIA   Matematyka klasa 8
14 Informatyka/

Zajęcia komp.

15 Wych. Fiz. WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA  PSO z wf 2018 klasa8
16 EDB

XXXX

XXXX XXXX

XXXX

18 Zaj. techniczne/

technika