ODDZIAŁY 4-7

 

L.p. Przedmiot KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
1 Język polski  WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA
2 Język angielski
3 Język niemiecki
4 Muzyka
5 Plastyka WYMAGANIA  WYMAGANIA WYMAGANIA
6 Historia WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA
7 WOS

XXXX

XXXX

XXXX

8 Przyroda WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA

xxxx

9 Geografia

xxxx

xxxx

xxxx

WYMAGANIA
10 Biologia

xxxx

xxxx

xxxx

11 Chemia

xxxx

xxxx

xxxx

12 Fizyka

xxxx

xxxx

xxxx

WYMAGANIA
13 Matematyka  WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA
14 Informatyka/

Zajęcia komp.

15 Wych. Fiz. WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA
16 EDB

XXXX

XXXX XXXX

XXXX

18 Zaj. techniczne/

technika